Green Hub 76 lượt xem

Follow
Giới thiệu về Công ty

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh (GreenHub) là một Tổ chức Khoa học Công nghệ thuộc Liên Hiệp các Hội Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VUSTA); Số ĐK: A-1555 cấp bởi Bộ Khoa học & Công nghệ. GreenHub được chính thức thành lập vào ngày 15 tháng 3 năm 2016; bởi nhóm sáng lập viên cùng chí hướng và nhiều kinh nghiệm trong xây dựng và quản lý các dự án phát triển cộng đồng, bảo tồn đa dạng sinh học, ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường năng lực và vận động chính sách.

Triết lý

Con người và tự nhiên là sự gắn kết hữu cơ. Bảo vệ môi trường cũng chính là bảo vệ sự sống của con người. Một cá nhân, một tổ chức, một cộng đồng hay một đất nước muốn phát triển bền vững cần liên kết, hợp tác và kiến tạo cuộc sống thuận theo và hoà hợp tự nhiên.

Sứ mệnh

GreenHub tạo dựng nền tảng, kết nối cộng đồng và nguồn lực để thực hành lối sống xanh, sản xuất xanh và bảo tồn thiên nhiên

Tầm nhìn

Vì sự phát triển xanh của Việt Nam

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Quản lý chất thải

Với hơn 30 triệu tấn chất thải được tạo ra hàng năm, đồng thời Việt Nam là 1 trong 5 nước xả rác thải nhựa lớn nhất thế giới…

Nông nghiệp bền vững

Việt Nam đã đạt được tiến bộ đáng kể trong lĩnh vực nông nghiệp trong suốt 25 năm qua…

Hiệu quả năng lượng

Chính phủ tiếp tục cam kết nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng ở cả cung và cầu trong sản xuất nông nghiệp…

Bảo tồn thiên nhiên

Việt Nam đang trong tiến trình phát triển với tốc độ tăng trưởng GDP cao đã tạo ra những lợi ích kinh tế to lớn nhưng nó cũng tạo ra nhiều thách thức đáng kể …

Công ty này hiện chưa có việc làm

Thông tin Công ty