GreenViet Biodiversity Conservation Center 89 lượt xem

Follow
Giới thiệu về Công ty

GreenViet có tên đầy đủ là Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học Nước Việt Xanh (GreenViet). Chúng tôi là một tổ chức phi chính phủ thành lập năm 2012 tại Đà Nẵng với lĩnh vực hoạt động chính là nghiên cứu, truyền thông và giáo dục về bảo tồn đa dạng sinh học tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Hoạt động của GreenViet trong lĩnh vực nghiên cứu, giáo dục và truyền thông nhằm mục đích giúp cộng đồng hiểu, tôn trọng và hình thành lối sống thân thiện với thiên nhiên thông qua nghiên cứu, bảo tồn, phổ biến giá trị của đa dạng sinh học.

Các hoạt động nghiên cứu về đa dạng sinh học của GreenViet hiện tại đang thực hiện bao gồm các khu vực: Hà Tĩnh, Sơn Trà, Bà Nà, Cù Lao Chàm, Quảng Nam,…

Để hiểu thêm về lịch sử hình thành, nhân sự, hoạt động giáo dục, bảo tồn của GreenViet, mời đọc thêm tại website: www.greenviet.org

GREENVIET – CHUNG TAY BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC VIỆT NAM

GreenViet Biodiversity Conservation Center đã đăng 1 công việc

Thông tin Công ty