Quỹ Khởi nghiệp Xanh Việt nam 123 lượt xem

Follow
Giới thiệu về Công ty

Khởi nghiệp xanh vì phát triển bền vững, thịnh vượng và hạnh phúc

Quỹ Khởi nghiệp xanh Việt Nam là quỹ xã hội, không vì lợi nhuận. Chúng tôi lựa chọn “Khởi nghiệp” và “Xanh” là nền tảng và mục tiêu phát triển cộng đồng, hành động vì một cuộc sống bền vững, thịnh vượng và hạnh phúc.

Công ty này hiện chưa có việc làm

Thông tin Công ty