GreenJob

Cuộc thi Youth Climate Justice Fund Award (YCJF)

Giới thiệu cuộc thi Youth Climate Justice Fund Award

Quỹ Công lý Khí hậu cho Thanh niên cung cấp cho các tập thể công lý khí hậu trẻ mới nổi nguồn tài trợ cơ bản linh hoạt. Các nhóm có thể nộp đơn xin trợ cấp lên tới 10.000 USD, có thể được sử dụng trong thời gian 12 tháng.

Thông tin:

  • Được cung cấp bởi: Quỹ Công lý Khí hậu Thanh niên (YCJF)
  • Ngày bắt đầu nộp đơn: ngày 23 tháng 8 năm 2023
  • Ngày kết thúc: ngày 24 tháng 9 năm 2023
  • Số tiền tài trợ: Lên tới 10.000 USD
  • Quốc gia: Tất cả các quốc gia
  • Thời hạn: Tối đa 12 tháng

Chi tiết xem tại ybox hoặc trang chính thức của YCJF

Tải ngay app GreenJob
Trải nghiệm nhiều hơn nữa

Hỗ trợ các phiên bản từ Android 4.4 và IOS 10.0 trở lên