Green Edu

DNXH cải thiện hệ sinh thái khởi nghiệp và nguồn nhân lực trong nông nghiệp định hướng theo chuỗi giá trị và thị trường

Chi tiết công ty

Về Green Edu

Green Edu là một doanh nghiệp xã hội với sứ mệnh cải thiện hệ sinh thái khởi nghiệp và nguồn nhân lực trong ngành nông nghiệp định hướng theo chuỗi giá trị và thị trường.

Mô hình chuỗi giá trị nông nghiệp giúp các mắc xích phát triển rời rạc liên kết lại với nhau để tăng sức cạnh tranh và giá trị cho nông sản Việt Nam.

Thực trạng Nông nghiệp Việt Nam

Ngành Nông nghiệp hiện nay của Việt Nam có nhiều hạn chế: Quy mô sản xuất của hộ nông dân nhỏ lẻ; kết cấu hạ tầng yếu kém, trình độ áp dụng các tiến bộ kỹ thuật thấp; chuỗi liên kết, chuỗi cung ứng nông nghiệp chưa hình thành; chất lượng nguồn nhân lực thấp.

Green Edu chia sẻ giá trị “WE – Chúng tôi”, đội ngũ nhân viên và cộng sự của Green Edu xây dựng và hướng tới một mục tiêu chung: giải quyết các vấn đề của Nông nghiệp – Nông thôn – Nông dân góp phần nâng cao sức cạnh tranh và thu nhập, kiến tạo một nông thôn mới với cơ hội mới cho mọi người.
Chúng tôi luôn đón chào những tài năng quan tâm đến nông nghiệp và phát triển xanh cũng như các cơ hội hợp tác liên quan, liên lạc với Green Edu qua email: people@greenedu.vn

11 Việc làm đang mở

Business Analyst

  • Tư vấn
  • Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh
  • cách đây 6 ngày

Well-being Manager

  • Nhân sự
  • Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh
  • cách đây 2 tuần

Administrative Officer

IT Officer

  • CNTT - Phần mềm
  • Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh
  • cách đây 4 tuần