Tạp chí Nhà Quản Lý

The Manager Magazine

Chi tiết công ty

Nhà Quản Lý là tạp chí cung cấp thông tin và báo cáo chuyên sâu về kinh tế, thương mại, tài chính, quản trị, công nghệ. Trong số ra mắt đầu tiên, Nhà Quản Lý cùng bạn đọc nhìn lại thành quả của kinh tế Việt Nam sau một năm nhiều biến động và thách thức.

Với các chuyên mục Diễn đàn quản lý; Câu chuyện quản lý; Nghiên cứu về quản lý; Hội nhập… Tạp chí Nhà quản lý ra đời góp phần thực hiện chức năng tư vấn, phản biện, giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật Việt Nam. Đồng thời, đưa các kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm từ thực tiễn sinh động đến với những người đang làm công tác quản lý trong các tổ chức và các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.