Teach For Vietnam

Giảng dạy vì Việt Nam

Chi tiết công ty

Là một đối tác trong mạng lưới giáo dục toàn cầu Teach For All, Teach For Vietnam xây dựng một hệ thống các nhà lãnh đạo tương lai bằng việc tìm kiếm và phát triển tài năng trẻ từ nhiều ngành nghề khác nhau để thiết lập một hệ sinh thái giáo dục bền vững và hoàn thiện cho tất cả trẻ em ở Việt Nam.

Đội ngũ Teach for Vietnam Hoạt động của chúng tôi


TẦM NHÌN

Đến 2050, mọi trẻ em Việt Nam sẽ nhận được nền giáo dục hoàn thiện.

SỨ MỆNH

Phát triển các lãnh đạo trẻ từ nhiều lĩnh vực cùng kiến tạo nên một hệ sinh thái giáo dục bền vững.

CHƯƠNG TRÌNH CỦA CHÚNG TÔI

Chương trình Phát Triển Năng Lực Lãnh Đạo Leadership Development Fellowship (LDF) của Teach For Vietnam là một chương trình lãnh đạo được công nhận toàn cầu trong 2 năm để phát triển những lãnh đạo từ nhiều ngành nghề khác nhau để xây dựng một hệ sinh thái bình đẳng và vượt trội.

 

CƠ HỘI HỌC HỎI VÀ TRẢI NGHIỆM TỪ TEACH FOR VIETNAM

 

TÌM HIỂU THÊM VỀ MẠNG LƯỚI TEACH FOR ALL

Teach For All là mạng lưới giáo dục phi lợi nhuận toàn cầu gồm 48 quốc gia phối hợp với chính phủ, và các nhóm doanh nghiệp cùng các nhóm chuyên gia với sứ mệnh xây dựng một hệ thống các nhà lãnh đạo tương lai thông qua việc tìm kiếm và phát triển tài năng trẻ từ nhiều ngành nghề khác nhau để thiết lập một Hệ Sinh Thái Giáo Dục bền vững và hoàn thiện cho tất cả trẻ em.

5 Việc làm đang mở

Leadership Development Officer

Leadership Development Fellowship (2IN1)

Development Officer

IT and Infrastructure Manager

  • IT/Máy tính
  • Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh
  • cách đây 3 tháng

Finance Assistant Manager