fbpx

Teach For Vietnam

Giảng dạy từ Việt Nam

Chi tiết công ty

CÂU CHUYỆN SÁNG LẬP

Huỳnh Hạnh Phúc – Sáng lập Teach For Vietnam

Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo có truyền thống hiếu học ở miền Trung, sau đó nhận được học bổng du học ở Mỹ. Tôi đã may mắn có được cơ hội học tập với những giáo viên xuất sắc ở cả hai nền giáo dục, những người đã truyền cho tôi cảm hứng học tập và nỗ lực phấn đấu. Tốt nghiệp từ Đại học Harvard năm 2015 với hành trang là sự khai sáng, cảm hứng và thấu hiểu, tôi quay về nước với hy vọng đóng góp chút sức lực của mình cho Việt Nam thông qua giáo dục. Không dừng lại ở chính mình, tôi luôn mong muốn thu hút thêm nhiều tài năng từ nhiều lĩnh vực dành trọn công sức, trái tim và khối óc cho giáo dục.

Vào đầu tháng 10 năm 2015, tôi biết đến Teach For All và tìm hiểu về làn sóng giáo dục này tại 40 nước trên thế giới. Và dần hình thành trong tôi là một ý tưởng mang lại cơ hội giáo dục hoàn thiện đến cho mọi trẻ em thông qua việc nhấn mạnh kỹ năng lãnh đạo, chủ động trong giảng dạy và giúp mang đến cho Việt Nam một nền giáo dục bình đẳng, thực tiễn và hoàn thiện trong kỷ nguyên mới. Vì vậy tôi đã liên hệ với Teach For All và bắt đầu cùng nhau trao đổi ý kiến. Từ đó tôi cũng bắt đầu dấn thân vào hành trình giáo dục này. Ba tháng sau, tôi ký kết bản ghi nhớ với Teach For All. Điều này động nghĩa với việc Teach For All nhìn thấy tiềm năng ở tôi và đội ngũ, nên muốn hỗ trợ chúng tôi trong việc thành lập Teach For Vietnam. Và hành trình với nhiều thử thách đã bắt đầu…

TẦM NHÌN

Đến 2050, mọi trẻ em Việt Nam sẽ nhận được nền giáo dục hoàn thiện.

SỨ MỆNH

Phát triển các lãnh đạo trẻ từ nhiều lĩnh vực cùng kiến tạo nên một hệ sinh thái giáo dục bền vững.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

  • Tinh thần lạc quan
  • Không ngừng học hỏi
  • Nhận thức toàn cầu, thông hiểu địa phương
  • Đa dạng và bao quát
  • Giúp đỡ lẫn nhau