Viện Kinh tế Nông nghiệp Hữu cơ

Transform to Organic Life

Chi tiết công ty

Với thế mạnh quy tụ các chuyên gia giàu kinh nghiệm trong và ngoài nước, cùng mạng lưới các đối tác nghiên cứu, công nghệ tiên tiến và nhà đầu tư trên khắp thế giới, Viện Kinh tế Nông nghiệp Hữu cơ luôn đi đầu trong các hoạt động nghiên cứu chiến lược, đề xuất chính sách, kết nối nhà đầu tư, xúc tiến thương mại, chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực nông nghiệp và các lĩnh vực liên quan.

Viện Kinh tế Nông nghiệp Hữu cơ mong muốn đóng góp những giá trị phát triển bền vững cho một nền kinh tế xanh, và góp phần mang lại cuộc sống “hữu cơ” – cân bằng, hạnh phúc và thịnh vượng cho cộng đồng.


SỨ MỆNH

Tạo lập các mô hình phát triển kinh tế bền vững trong lĩnh vực nông nghiệp và các ngành liên quan, lấy thị trường là định hướng, đảm bảo hàng rào kỹ thuật quốc tế, liên kết chính sách và liên kết nguồn lực đầu tư là bệ phóng đưa nông sản Việt Nam hội nhập thị trường thế giới.

MỤC TIÊU

  • Góp phần nâng cao thu nhập và đời sống cho người nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp nông nghiệp cũng như các ngành liên quan.
  • Chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo mô hình chuỗi giá trị ứng dụng công nghệ cao hội nhập thị trường thế giới
  • Liên kết vùng và liên kết ngành nghề để tối ưu nguồn lực phát triển kinh tế xanh, bền vững.