fbpx

Vietnam Green Startup Foundation

Quỹ Khởi nghiệp xanh Việt Nam

Chi tiết công ty

1. Tên quỹ: Quỹ Khởi nghiệp xanh Việt Nam

2. Địa chỉ trụ sở chính, điện thoại, website:

R4-08, đường số 2, phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Website: http://khoinghiepxanh.vn

Điện thoại: 028 541 1977

3. Tôn chỉ, mục đích:

Quỹ Khởi nghiệp xanh Việt Nam (sau đây gọi tắt là Quỹ) là quỹ xã hội được tổ chức hoạt động không vì lợi nhuận, nhằm mục đích hỗ trợ, tài trợ chung tay góp sức vì các dự án khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn Việt Nam;

Mục đích của Quỹ là để hỗ trợ, giúp người dân thực hiện các dự án khởi nghiệp, các dự án bảo vệ môi trường, xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng ở vùng nông thôn theo quy định của pháp luật.

4. Phạm vi hoạt động:

Quỹ có phạm vi hoạt động toàn quốc, có các chi nhánh, văn phòng đại diện.

5. Lĩnh vực hoạt động chính của quỹ:

Hỗ trợ cho các dự án khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, ưu tiên các dự án tham gia chuỗi giá trị nông nghiệp công nghệ cao cho các đối tượng đang trong độ tuổi lao động tại nông thôn, đặc biệt tập trung vào hai nhóm đối tượng là công nhân hết độ tuổi lao động tại các khu công nghiệp và thanh niên nông thôn hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về quê hương, hỗ trợ họ làm giàu trên chính mảnh đất quê hương và góp phần phát triển nông nghiệp nông thôn theo hướng bền vững. Các hoạt động hỗ trợ tập trung chính vào các nội dung: Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực và quản trị; công nghệ; tài chính; xúc tiến, phát triển thị trường.