GreenJob

Học bổng TOÀN PHẦN Cử nhân – Đại học Emory 2024

Khuôn viên Đại học Emory

Đại học Emory cung cấp các học bổng dựa trên thành tích một phần đến toàn phần như một phần của Chương trình học giả của Đại học Emory. Các chương trình học giả không chỉ là học bổng bằng khen. Họ trao quyền cho sinh viên thông qua các nguồn lực và sự hỗ trợ để phát huy hết tiềm năng của họ và tạo ra tác động đến trường đại học, Atlanta và thế giới xa hơn.

Đại học Emory hiện có ba chương trình học giả dành cho học sinh: 02 Chương trình học giả Woodruff của trường Đại học Emory và Oxford, 01 Chương trình học giả trường Đại học Kinh doanh Goizueta.

⭐ ỨNG TUYỂN

  1. Để được xem xét cho bất kỳ và tất cả các chương trình học giả, bạn phải chọn một trong ba kế hoạch quyết định nhập học (Quyết định sớm I, Quyết định sớm II hoặc Quyết định thường xuyên) và nộp tất cả các tài liệu đăng ký cần thiết trước ngày 15 tháng 11. (Những người đăng ký Quyết định sớm I phải nộp đơn trước ngày 1 tháng 11.)
  2. Bạn cũng phải trả lời “có” cho câu hỏi “Bạn có muốn được xem xét nhận học bổng bằng khen không?” trong đơn đăng ký của mình.

⭐ QUY TRÌNH TUYỂN CHỌN

  • Việc lựa chọn các chương trình học thuật dựa trên thành tích được quản lý bởi Văn phòng Tuyển sinh hợp tác với các giảng viên đáng kính.
  • Những người lọt vào vòng chung kết được yêu cầu tham dự Chuyến thăm vòng chung kết của Học giả trong khuôn viên trường được tổ chức vào mùa xuân. Những người lọt vào vòng chung kết được đưa đến trường miễn phí cho sinh viên.
  • Diễn ra trong vài ngày, chuyến thăm bao gồm các hoạt động và phỏng vấn được thiết kế để giúp những người lọt vào vòng chung kết làm quen tốt hơn với Đại học Emory và những cơ hội khác biệt dành cho họ tại đây.
  • Những ứng viên không được chọn vào vòng chung kết của một chương trình vẫn được xem xét đầy đủ để được nhận vào theo kế hoạch đăng ký đã chọn của họ và cũng sẽ tự động được xem xét cho các học bổng dựa trên thành tích nhỏ hơn khác.
  • Quá trình lựa chọn Học giả hoàn toàn tách biệt với quy trình hỗ trợ tài chính. Khi một sinh viên đủ điều kiện nhận cả học bổng khen thưởng và hỗ trợ tài chính, học bổng khen thưởng sẽ được trao trước tiên. Những sinh viên nộp đơn xin hỗ trợ tài chính cũng có thể đủ điều kiện nhận các khoản trợ cấp và khoản vay dựa trên nhu cầu nếu vẫn còn nhu cầu ngoài giải thưởng học bổng bằng khen.

⭐ THÔNG TIN CHI TIẾT VÀ ĐĂNG KÝ xem tại ĐÂY

Tải ngay app GreenJob
Trải nghiệm nhiều hơn nữa

Hỗ trợ các phiên bản từ Android 4.4 và IOS 10.0 trở lên