fbpx

Kế toán tổng hợp

15 Tú Xương phường 7 quận 3
Thương lượng Hết hạn 3 tháng

CHI TIẾT CÔNG VIỆC

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Nhập liệu và tổng hợp dữ liệu kế toán phát sinh hàng ngày vào phần mềm kế toán (Misa)
 • Nhận và kiểm tra các tài liệu, bao gồm hồ sơ thanh toán, các loại hợp đồng … và các tài liệu khác
 • Theo dõi công nợ phải thu/công nợ phải trả
 • Lập các báo cáo thuế: báo cáo thuế GTGT, TNDN, TNCN, quyết toán thuế
 • Theo dõi các tài khoản trong hệ thống kế toán và đảm bảo dữ liệu trong hệ thống kế toán chính xác mọi thời điểm.
 • Đóng góp xây dựng và hoàn thiện quy trình kế toán.
 • Làm việc với các đơn vị bên ngoài: đơn vị kiểm toán/thuế/ngân hàng liên quan đến nghiệp vụ kế toán
 • Làm các báo cáo nội bộ và công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

YÊU CẦU

 • Kinh nghiệm: từ 2-3 năm ở vị trí kế toán tổng hợp
 • Sử dụng tốt phần mềm kế toán; phần mềm tin học văn phòng (Word, Excel)
 • Có kỹ năng giải quyết vấn đề
 • Có thể giao tiếp bằng tiếng Anh

————————————————–
JOB DESCRIPTION

 • Daily input data and handle accounting records in accounting system (Misa);
 • Receive and inspect all documents included applications for payment; contracts … and other documents;
 • Manage AR/AP;
 • Make tax report: VAT, CIT, PIT and Tax finalization;
 • Reconcile all accounts in accounting system and make sure all data in accounting system are
  accuracy at all time;
 • Contribute ideas to develop and implement accounting process;
 • Work with both internal and external partners, such as: audit companies, tax agency, bank on
  accounting, tax and finance issues;
 • Prepare internal reports and perform other tasks as required

REQUIREMENT

 • Experience: at least 2-3 years at General Accountant position;
 • Good at using accounting software, Microsoft Office (Word, Excel);
 • Have solving problem skill;
 • Able to communicate in English.

 

 

 

Hồ Chí Minh