Sales Operation Manager

261 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, quận Tân Bình
Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh
Thương lượng Hết hạn 1 tháng

CHI TIẾT CÔNG VIỆC

PHÚC LỢI

Máy tính xách tay

Bảo hiểm theo quy định

Tăng lương

Chế độ nghỉ phép


MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 1. Chịu trách nhiệm chính thức, trước Giám đốc Kinh doanh và Ban giám đốc các hoạt động đảm bảo cho việc vận hành bán hàng được trôi chảy thông qua việc xây dựng, triển khai thực hiện: quy trình vận hành, quy trình phối hợp, quy trình tương tác, quy trình làm việc, soạn thảo tất cả các biểu mẫu phục vụ cho hoạt động vận hành, tham gia xây dựng các công cụ phục vụ cho hoạt động bán hàng.
 2. Xây dựng và phân bổ chỉ tiêu bán hàng: tháng/ quý dựa trên kế hoạch kinh doanh của năm : phân bổ, điều tiết, điều chỉnh chỉ tiêu cho từng Miền/ từng kênh phân phối; Theo dõi tiến độ thực hiện chỉ tiêu bán hàng thông qua các báo cáo bán hàng từng ngày/ tuần/ tháng.
 3. Lập kế hoạch bán hàng: Phối hợp các cấp quản lý kinh doanh lập kế hoạch bán hàng;Tương tác với các bộ phận: sản xuất, cung ứng – vận chuyển chuẩn bị hàng hóa sẵn sàng cho việc kinh doanh;Tương tác với bộ phận Marketing, trade marketing .
 4. Quản lý ngân sách bán hàng;Xây dựng ngân sách vận hành kinh doanh theo đúng ngân sách đã được duyệt
 5. Lập kế hoạch phân bổ và sử dụng ngân sách theo: tháng/ quý, theo chương trình kinh doanh; Kiểm soát và đánh giá tính hiệu quả của việc thực hiện ngân sách của từng vùng miền, kênh phân phối.
 6. Tổ chức hoạt động phòng vận hành kinh doanh thông qua việc tổ chức xây dựng kế hoạch làm việc cho phòng – cho từng thành viên.
 7. Quản lý số liệu, dữ liệu bán hàng (Sản lượng kinh doanh (dự báo – kế hoạch;Tồn kho;Sản lượng, chỉ tiêu, doanh số, thực bán;Tổng hợp dữ liệu bán hàng trên toàn kênh phân phối;Xây dựng form biểu mẫu, triển khai và hướng dẫn nhân viên thực hiện)
 8. Trực tiếp hoặc gián tiếp giải quyết tất cả các thắc mắc, yêu cầu, đề nghị … của khách hàng (nhà phân phối, đại lý, điểm bán) có liên quan về giao dịch bán hàng đảm bảo kịp thời gian và thỏa mãn nhu cầu cầu khách hàng.
 9. Xây dựng các chính sách, quy trình dịch vụ khách hàng đảm bảo phù hợp với thực tế, đảm bảo được triển khai đầy đủ thông tin trong nội bộ và khách hàng (nếu có)
 10. Lập kế hoạch ngân sách cho dịch vụ khách hàng.
 11. Lập Kế hoạch đào tạo bao gồm triển khai KH đào tạo cho BP kinh doanh;Theo dõi đánh giá hiệu quả đào tạo.

YÊU CẦU

 • Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành có liên quan.
 • Có ít nhất trên 08 kinh nghiệm ở vị trí quản lý tương đương.
 • Giao tiếp tiếng Anh lưu loát.
 • Có tinh thần trách nhiệm cao, kỹ năng huấn luyện phát triển đội ngũ tốt.
Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh

Vị trí