nắm bắt cơ hội việc làm
Đăng ký tham gia nhận bảng tin việc làm hàng tuần để nhận được thông báo việc làm trực tiếp từ Green Job, giúp bạn không bỏ lỡ cơ hội tìm được những cơ hội việc làm phù hợp bây giờ hoặc trong tương lai.