fbpx

I. Nguyên tắc chung

Sàn giao dịch điện tử Greenjob.vn do  CÔNG  TY  CỔ  PHẦN  GREEN  EDU  thực  hiện hoạt động và vận hành. Thành viên trên sàn giao dịch điện tử (gồm có người tìm việc/ứng viên và nhà tuyền dụng) là các thương nhân, tổ chức, cá nhân có hoạt động thương mại hợp pháp được Greenjob.vn chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do Sàn giao dịch điện tử Greenjob.vn và các bên liên quan cung cấp.

Nguyên tắc này áp dụng cho tất cả các thành viên đăng ký sử dụng, tham gia đăng tin tuyển dụng  hoặc  tìm  việc  làm  được  thực  hiện  trên Sàn giao dịch Thương mại điện tử Greenjob.vn.

Các thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch tại Sàn Giao dịch thương mại điện tử Greenjob.vn tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hoạt động tuyển dụng thông qua hợp đồng, không trái với qui định của pháp luật.

Thông tin tuyển dụng/việc làm hoặc ứng viên tìm việc làm được đăng tải trên Sàn giao dịch thương mại điện tử Greenjob.vn phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm theo quy định của pháp luật.

Hoạt  động đăng tin tuyển dụng qua Sàn giao dịch thương mại điện tử  Greenjob.vn phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người cần tìm việc làm.

Tất cả các nội dung trong Quy định này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Sàn giao dịch TMĐT Greenjob.vn phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của Sàn giao dịch TMĐT Greenjob.vn.

Sàn giao dịch TMĐT Greenjob.vn có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào về Điều khoản và Điều kiện trong nội dung Quy chế này, vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web mà không cần thông báo trước. Thành viên vui lòng kiểm tra các điều kiện này để cập nhật các thay đổi. Và khi bạn tiếp tục sử dụng trang web sau khi các thay đổi về Điều khoản và Điều kiện được đăng tải, có nghĩa là bạn chấp nhận với những thay đổi đó.

II. Quy định chung

Tên Miền Sàn Giao dịch Thương mại Điện tử: Sàn giao dịch TMĐT Greenjob.vn do CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN EDU phát triển với tên miền Sàn giao dịch là: www.greenjob.vn (sau đây gọi tắt là: “Sàn giao dịch TMĐT Greenjob.vn”).

Định nghĩa chung:

Nhà Tuyển dụng: là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ của Greenjob.vn bao gồm: đăng tin tuyển dụng trực tuyến, đăng tin giới thiệu công ty, tìm hồ sơ ứng viên.

Ngƣời tìm việc/ứng viên: là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu thông tin về việc làm và tạo hồ sơ trực tuyến dành để nộp ứng tuyển vào công việc yêu thích hoặc mong muốn được đăng trên website Greenjob.vn. Người tìm việc có quyền đăng ký tài khoản hoặc không cần đăng ký.

Thành viên: là bao gồm cả nhà tuyển dụng và người tìm việc/ứng viên đăng ký sử dụng trang web Greenjob.vn.

 • Thành viên tham gia giao dịch trên Sàn giao dịch vn là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng tin tuyển dụng hoặc tìm việc làm trên website Greenjob.vn.
 • Thành viên phải đăng ký và cần cung cấp các thông tin cá nhân có liên quan, được Ban quản lý sàn TMĐT vn chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT Greenjob.vn.
 • Khi bạn đăng ký là thành viên của vn, thành viên hiểu rằng:
  • Thành viên có thể tạo một tài khoản cá nhân của mình để sử dụng.
  • Thành viên có thể đăng tin tuyển dụng theo đúng quy chuẩn, cam kết của thành viên hợp pháp đã công bố trên sàn.

Hàng hóa: Được hiểu là “thông tin việc làm” được đăng tin tại các mục trên website Greenjob.vn.

Nội dung bản Quy chế này tuân thủ theo các quy định hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Sàn giao dịch TMĐT Greenjob.vn phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của Sàn giao dịch Greenjob.vn.

III. Quy trình giao dịch

1. Quy trình dành cho người tìm việc:

 a. Đăng ký tài khoản và tạo CV trực tuyến

Người dùng có thể đăng ký thành viên thông qua các tài khoản liên kết Facebook và Google sẵn có hoặc tạo tài khoản mới bằng cách điền thông tin theo mẫu trong mục “Đăng ký”;

Bước 1: Đăng ký tài khoản bằng cách chọn “Đăng ký”, chọn “Đăng ký tài khoản ứng viên” điền thông tin theo mẫu và gửi “Đăng ký”;

Bước 2: Đăng nhập tài khoản thành viên;

Bước 3: Chọn mục “Chỉnh sửa hồ sơ” hoặc “Cập nhật sơ yếu lý lịch” để hoàn thiện các thông tin về ứng viên nhằm xác thực thông tin tài khoản sẽ dễ dàng cho việc ứng tuyển về sau, đây cũng chính là CV trực tuyến của ứng viên dùng để ứng tuyển vào vị trí mong muốn;

Bước 4: Nhập nội dung thông tin CV theo mẫu;

Mục 1: Thông tin giới thiệu bản than gồm các nội dung:

  • Ảnh đại diện
  • Họ và tên
  • Số điện thoại – Email
  • Giới tính
  • Tiểu sử
  • Mô tả ngắn về bản thân

Mục 2: Hoàn thành thong tin CV xin việc gồm các mục:

  • Thư xin việc
  • Ngành nghề/ vị trí ứng tuyển/ cấp bậc
  • Vị trí địa lý làm việc
  • Ngôn ngữ
  • Lương tối thiểu
  • Kinh nghiệm/ Các kỹ năng
  • Trình độ học vấn
  • Đính kèm bằng cấp, chứng chỉ , giải thưởng, danh hiệu đã đạt được (nếu có)
  • Hình ảnh/ video giới thiệu về bản thân
  • Địa chỉ chỗ ở
  • Mạng xã hội có tham gia

Bước 5: Chọn “Cập nhật thông tin” để lưu hồ sơ vào tài mục quản lý hồ sơ cá nhân của mình

Khi đăng ký trở thành Thành viên của Sàn giao dịch TMĐT Greenjob.vn và được Sàn giao dịch TMĐT Greenjob.vn chấp thuận, Thành viên sẽ có thể ứng tuyển vào các vị trí việc làm phù hợp được đăng tải trên Sàn giao dịch TMĐT Greenjob.vn .

Sau khi tạo tài khoản, Thành viên phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về mật khẩu và các thông tin khác của tài khoản. Nếu tài khoản của Thành viên có hành động sai luật nào, đó là trách nhiệm trực tiếp của Thành viên. Sàn giao dịch TMĐT Greenjob.vn có quyền điều tra, xóa bỏ  hay từ chối các thông tin của bạn.

b. Quy trình ứng tuyển trực tuyến

Bước 1: Lựa chọn công việc mà thành viên có nhu cầu. Tìm hiểu các thông tin liên quan đến công việc (điều kiện tuyển dụng, quyền lợi người làm….) bằng công cụ “tìm kiếm” nhanh hoặc xem các tin đăng đang hiển thị trên hệ thống;

Bước 2: Chọn bài đăng của nhà tuyển dụng mà bạn có nhu cầu rồi gửi hồ sơ bằng cách nhấp vào tiêu đề bài viết và xem chi tiết nội dung đăng tuyển có phù hợp với nhu cầu, năng lực của mình hay không;

Bước 3: Chọn “Ứng tuyển” để gửi CV ứng tuyến Hồ sơ ứng tuyển đã tạo trong tài khoản cá nhân sẽ gửi kèm lời giới thiệu về bản thân với nhà tuyển dụng rồi nhấp vào nút “Ứng tuyển ngay” để nộp hồ sơ ứng tuyển đã được lưu trong tài khoản người tìm việc.

Hồ sơ sẽ được gửi đến cho nhà tuyển dụng. Nhà tuyển dụng sẽ xác nhận lại thông tin với người tìm việc là hồ sơ được duyệt để chuyển sang vòng “ phỏng vấn” hoặc hồ sơ bị “từ chối’.

2. Quy trình dành cho nhà tuyển dụng:

a. Tạo tài khoản đăng nhập và đăng tin tuyển dụng

 Để đưa thông tin tuyển dụng lên website Greenjob.vn nhà tuyển dụng cần đăng nhập vào tài khoản của mình.

Bước 1: Chọn đăng ký “Đăng ký tài khoản nhà tuyển dụng” và điền thông tin đăng ký theo mẫu;

Bước 2: Đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng trên trang Greenjob.vn và hoàn thành mục thông tin để xác thực danh tính nhà tuyển dụng, những mục (*) là thông tin bắt buộc nhà tuyển dụng phải chung cấp;

Bước 3: chọn “Đăng tuyển dụng” và nhập nội dung theo mẫu để đăng nội dung tuyển dụng lên website;

Bước 4: Chọn “Lưu và xem trước” để xem qua giao diện của tin đăng, nếu không chỉnh sửa gì về nội dung, nhà tuyển dụng chọn “Đăng tin” để gửi tin đăng đến ban quản trị kiểm duyệt trước khi cho hiển thị lên web;

Sau khi đăng tuyển dụng thành công và được kiểm duyệt nội dung xong thì tin tuyển dụng sẽ xuất hiện trên website Greenjob.vn và khi đó người tìm việc có thể tìm và nộp hồ sơ ứng tuyển vào công việc này được. Nhà tuyển dụng sẽ nhận hồ sơ ứng tuyển và bắt đầu xem xét hồ sơ ứng tuyển theo quy trình tuyển dụng.

b. Lọc hồ sơ ứng viên

Bước 1: Nhà tuyển dụng sau khi đăng tin tuyển dụng có thể nhận và lọc hồ sơ ứng viên gửi về trong mục “Hồ sơ ứng viên”;

Bước 2: Xem chi tiết về hồ sơ ứng viên đó, trong đó bao gồm thông tin liên hệ;

Bước 3: Sau khi đã tìm được hồ sơ ứng viên phù hợp với yêu cầu tuyển dụng thì Nhà tuyển dụng có thể tiến hành lọc và lưu hồ sơ ứng viên theo phân loại hồ sơ “Phê duyệt” hoặc “Từ chối”;

Bước 4: Liên hệ với số ứng viên được “Phê duyệt” theo thông tin liên hệ trong CV để đặt lịch phỏng vấn.

3. Chính sách vận chuyển/đổi trả

 Do đặc thù Greenjob.vn là website cho phép người tuyển dụng và người có nhu cầu tìm việc làm đăng tải những thông tin liên quan đến công việc cần tuyển hoặc giới thiệu những khả năng làm việc của bản thân. Nên Công ty không có chính sách giao nhận, vận chuyển cũng như đổi trả sản phẩm/ dịch vụ. Việc tuyển dung, giao dịch là hoàn toàn dựa trên việc đàm phám giữa người tuyển dụng và người tìm việc qua các hình thực như: Phỏng vấn, thi tuyển, gọi điện…

4. Chính sách bảo hành

Do đặc thù là website cung cấp giải công nghệ ứng dụng vào việc tuyển dụng nên công ty chỉ bảo hành đối với dịch vụ mà công ty cung cấp như: việc đăng tin, vận hành tài khoản cùng các công cụ dành cho người dùng thông qua website Greenjob.vn. Công ty sẽ hỗ trợ người dùng 24/7 khi người dùng gặp sự cố khi sử dụng website Greenjob.vn.

Đối với việc bảo hành sản phẩm dịch trên website, Công ty không quy định do sản phẩm dịch vụ trên sàn là việc làm. Người tuyển dụng và người tìm việc sẽ tự do thỏa thuận dựa trên các quy định của pháp luật có kèm hợp đồng loại động.

5. Quy trình hỗ trợ giải quyết khiếu nại/ phản ánh

Khi phát sinh tranh chấp, Công ty CP GREEN EDU đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của thành viên vào chất lượng dịch vụ của Công ty và thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Thành viên phản ánh về dịch vụ website cung cấp, trả thông tin đăng tải về việc làm không chính xác… qua email: info@greenjob.vn.

Bước 2: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng hoặc Bộ phận Kinh doanh của Công ty sẽ tiếp nhận các phản ánh của thành viên. Các Bộ phận này chủ động giải quyết nhanh chóng và trả lời kết quả giải quyết các khiếu nại trên cơ sở các Chính sách mà Công ty đã công bố.

Bước 3: Tuy theo mức độ sai phạm Công ty sẽ đưa ra biện pháp xử lý phù hợp. Trong trường hợp 2 bên không đi đến được tiếng nói chung qua thương lượng. Công ty sẽ đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết theo pháp luật. Greenjob.vn, người tuyển dụng và người tìm việc có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ người tìm việc hoặc người tuyển dụng liên quan đến các nội dung công việc đăng tải trên website Greenjob.vn.

Thời gian giải quyết khiếu nại trong vòng 3 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại.

Gửi khiếu nại tại địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN EDU

Địa chỉ: R4-08 Đường số 2, phường Tân Phong, Quận 7, TPHCM Hotline: 0243.868.8282

Email: info@greenjob.vn

Greenjob.vn tôn trọng và nghiêm túc  thực  hiện  các  quy định  của  pháp  luật  về  bảo vệ quyền lợi  của người  tìm việc. Vì vậy,  đề nghị  các thành viên đăng tin tuyển dụng trên sàn cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan đến nội dung công việc. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Các bên bao gồm người tìm việc, người tuyển dụng sẽ phải có vai trò trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề. Đối với người tuyển dụng cần có trách nhiệm cung cấp văn bản giấy tờ chứng thực thông tin liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫu với người tìm việc. Đối với Greenjob.vn sẽ có trách cung cấp những thông tin liên quan đến người tìm việc và người tuyển dụng nếu được một trong hai bên (liên quan đến tranh chấp đó) yêu cầu.

Sau khi người tìm việc, người tuyển dụng  đã  giải  quyết  xong  tranh  chấp  phải  có trách nhiệm báo lại cho ban quản trị Greenjob.vn.  Trong  trường  hợp  giao  dịch  phát  sinh  mâu thuẫn mà lỗi thuộc về người tuyển dụng:  Greenjob.vn sẽ có biện pháp cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc chuyển cho cơ quan pháp luật  có  thẩm quyền tùy theo mức độ của sai phạm. Greenjob.vn sẽ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ tin bài về nội dung công việc của người tuyển dụng đó trên Greenjob.vn.

Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn  không thể  giải  quyết  được mâu  thuẫn  phát sinh từ giao dịch giữa 2 bên người tìm việc, người tuyển dụng, thì một trong hai bên sẽ có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên.

IV. Quy trình thanh toán

1. Quy trình thanh toán dành cho nhà tuyển dụng và người người lao động

Hiện nay do đặc thù của nên hầu hết người lao động khi dự tuyển không phải mất phí đối với nhà tuyển dụng, và nhà tuyển dụng cũng vậy không phải trả phí trực tiếp khi tuyển dụng người lao động (hoặc có thể phát sinh chi phí qua hình thức khác do người nhà tuyển dụng và người lao động tự thỏa thuận với nhau).

2. Quy trình thanh toán giữa sàn và nhà tuyển dụng:

Nhà tuyển dụng sử dụng các gói dịch vụ về đăng tin/ xem hồ sơ ứng viên/ quảng cáo có thể chọn thanh toán theo nội dung đã ký kết trong hợp đồng, thanh toán trực tiếp tại bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng theo thông tin Greenjob.vn cung cấp trong hợp đồng hoặc xác nhận qua email.

V. Đảm bảo an toàn giao dịch

Ban quản lý sẽ áp dụng các biện pháp kỹ thuật để bảo vệ thông tin về nội dung tin Greenjob.vn. Để đảm bảo các giao dịch tuyển dụng được tiến hành thành công, hạn chế tối đa rủi ro có thể phát sinh.

Nhà tuyển dụng phải cung cấp thông tin đầy đủ về đối tượng đăng tin (tên, địa chỉ, số điện thoại, email). Người tìm việc trực tiếp liên hệ lại với người tuyển dụng để xác nhận lại những thông tin được đăng tải tại Greenjob.vn có chính xác không.

Trong trường hợp người tuyển dụng yêu cầu bạn phải chuyển 1 khoản tiền trước khi nộp hồ sơ. Người tìm việc phải thận trọng, tìm hiểu những thông tin liên quan đến người tuyển dụng, không loại trừ việc đến tận nơi tuyển dụng (nếu có thể) trước khi đưa ra quyết định. Greenjob.vn không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro thành viên có thể gánh chịu khi chưa tìm hiểu các điều kiện liên quan đến công việc đăng tải.

Người tìm việc tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm của hệ thống website. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy chế và quy định của pháp luật.

Mọi thông tin giao dịch được bảo mật, trừ trường hợp buộc phải cung cấp khi Cơ quan pháp luật yêu cầu.

VI. Bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng

1. Mục đích và phạm vi thu thập:

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Sàn giao dịch TMĐT Greenjob.vn bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (thành viên). Đây là các thông tin mà Greenjob.vn cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để Greenjob.vn liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT Greenjob.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin:

Sàn giao dịch TMĐT Greenjob.vn sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

 • Cung cấp các dịch vụ đến thành viên.
 • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và Sàn giao dịch TMĐT vn .
 • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo thành viên.
 • Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.
 • Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại vn .
 • Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Sàn giao dịch TMĐT vn có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

3. Thời gian lưu trữ thông tin:

Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Greenjob.vn.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:

CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN EDU

Trụ sở chính: R4-08 Đường số 2, phường Tân Phong, Quận 7, TPHCM Điện thoại: (028) 6275 3792 – Email: info@greenjob.vn

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Greenjob.vn thực hiện việc này.

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Sàn giao dịch thương mại điện tử Greenjob.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Greenjob.vn sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin. Địa chỉ Email liên hệ: info@greenjob.vn

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng:

Thông tin cá nhân của thành viên trên Greenjob.vn được Greenjob.vn cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Greenjob.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Greenjob.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của Greenjob.vn.

Ban quản lý Greenjob.vn yêu cầu các cá nhân khi đăng ký là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại…, và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý Greenjob.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

7. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân khách hàng

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Sàn giao dịch thương mại điện tử Greenjob.vn đến địa chỉ Công ty hoặc qua email: info@greenjob.vn hoặc số điện thoại: (028) 6275 3792

Công ty có trách nhiệm thực hiện các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để xác minh các nội dung được phản ánh.

Thời gian xứ lý phản ánh liên quan đến thông tin cá nhân khách hàng là 15 ngày.

VII. Quản lý thông tin xấu

 1. Quy định thành viên:

 Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu của mình. Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT Greenjob.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Thành viên đăng tin bài rao bán sản phẩm sai chuyên mục Ban quản trị Greenjob.vn sẽ gửi email thông báo và xóa bài viết đó.

Thành viên không sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT Greenjob.vn vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và  phát  tán  virus  gây  hư  hại  tới  hệ  thống,  cấu  hình,  truyền  tải  thông  tin  của  Sàn  giao dịch TMĐT Greenjob.vn hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

Thành viên không được thay đổi, chỉnh sửa, gán gép, copy, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT Greenjob.vn cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Sàn giao dịch TMĐT Greenjob.vn trong bản Quy chế này.

Thành viên không được hành động gây mất uy tín của Sàn giao dịch MTĐT Greenjob.vn dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn giao dịch TMĐT Greenjob.vn.

2. Hành vi cấm trong hoạt động đặt banner để giới thiệu, quảng cáo sản phẩm, dịch vụ trên Greenjob.vn.

 • Quảng cáo thiếu thẩm mỹ, trái với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt
 • Quảng cáo xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân.
 • Quảng cáo có sử dụng hình ảnh, lời nói, chữ viết của cá nhân khi chưa được cá nhân đó đồng ý, trừ trường hợp được pháp luật cho phép.
 • Quảng cáo không đúng hoặc gây nhầm lẫn về khả năng kinh doanh, khả năng cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; về số lượng, chất lượng, giá, công dụng, kiểu dáng, bao bì, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại, phương thức phục vụ, thời hạn bảo hành của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã đăng ký hoặc đã được công bố.
 • Quảng cáo bằng việc sử dụng phương pháp so sánh trực tiếp về giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của mình với giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cùng loại của tổ chức, cá nhân khác.
 • Quảng cáo có nội dung cạnh tranh không lành mạnh theo quy định của pháp luật về cạnh tranh.
 • Quảng cáo vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ.

3. Cơ chế rà soát, kiểm soát thông tin về sản phẩm của Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT đối với sản phẩm/dịch vụ đăng tải trên website:

Sau khi nhà tuyển dụng đăng tin bài tuyển dụng sẽ được bộ phận biên tập quản lý nội dung Greenjob.vn kiểm soát và xét duyệt rồi mới cho hiển thị lên website.

Greenjob.vn sẽ toàn quyền loại bỏ các tin đăng tuyển dụng của nhà tuyển dụng nếu như tin đăng vi phạm quy chế đăng tin. Các tin đăng không phù hợp với chuyên mục quy định sẽ bị xóa hoặc Greenjob.vn chuyển sang chuyên mục khác cho là hợp lý.

Greenjob.vn giữ quyền quyết định về việc lưu giữ hay loại bỏ tin đã đăng trên trang web này mà không cần báo trước.

IIIV. Trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật

 Sàn giao dịch TMĐT Greenjob.vn cam kết nỗ lực đảm bảo sự an toàn và ổn định của toàn bộ hệ thống kỹ thuật. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của Greenjob.vn, Greenjob.vn sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp để đảm bảo quyền lợi cho người sử dụng  dịch vụ trên website.

Khi thực hiện các đăng tin trên Sàn, bắt buộc các thành viên phải thực hiện đúng theo  các quy trình hướng dẫn.

Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Greenjob.vn cam  kết  cung cấp chất  lượng dịch vụ  tốt nhất cho các thành viên tham gia giao dịch. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến Thành viên không thể tham gia giao dịch được info@greenjob.vn chúng tôi sẽ khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất, tạo điều kiện cho các thành viên tham gia Sàn giao dịch TMĐT Greenjob.vn.

Tuy nhiên, Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT C Greenjob.vn  sẽ  không chịu  trách  nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các thành viên không đến được Ban quản lý, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do Ban quản lý gây ra.

IX. Quyền và nghĩa vụ của Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Greenjob.vn

1. Quyền của Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Greenjob.vn

 Sàn giao dịch TMĐT Greenjob.vn sẽ tiến hành cung cấp các dịch vụ cho những thành viên tham gia sau khi đã hoàn thành các thủ tục và các điều kiện bắt buộc mà Sàn giao dịch TMĐT Greenjob.vn nêu ra.

Trong trường hợp có cơ sở để chứng minh thành viên cung cấp thông tin cho Sàn giao dịch TMĐT Greenjob.vn không chính xác, sai lệch, không đầy đủ hoặc vi phạm pháp luật hay thuần phong mỹ tục Việt Nam thì Sàn giao dịch TMĐT Greenjob.vn có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của thành viên.

Sàn giao dịch TMĐT Greenjob.vn có thể chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng một hoặc tất cả các dịch vụ của thành viên và sẽ thông báo cho thành viên trong thời hạn ít nhất là một (01) tháng trong trường hợp thành viên vi phạm các Quy chế của Sàn giao dịch TMĐT Greenjob.vn hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên Sàn giao dịch TMĐT Greenjob.vn.

Sàn giao dịch TMĐT Greenjob.vn sẽ xem xét việc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu thành viên không tham gia hoạt động giao dịch và trao đổi thông tin trên Sàn giao dịch TMĐT Greenjob.vn liên tục trong ba (03) tháng. Nếu muốn tiếp tục trở thành thành viên và được cấp lại quyền sử dụng dịch vụ thì phải đăng ký lại từ đầu theo mẫu và thủ tục của Sàn giao dịch TMĐT Greenjob.vn.

Sàn giao dịch TMĐT Greenjob.vn có thể chấm dứt ngay quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu Sàn giao dịch TMĐT Greenjob.vn phát hiện thành viên đã phá sản, bị kết án hoặc đang trong thời gian thụ án, trong trường hợp thành viên tiếp tục hoạt động có thể gây cho Sàn giao dịch TMĐT Greenjob.vn trách nhiệm pháp lý, có những hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các thành viên khác của Sàn giao dịch TMĐT Greenjob.vn, hoạt động vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam. Trong trường hợp chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng dịch vụ thì tất cả các chứng nhận, các quyền của thành viên được cấp sẽ mặc nhiên hết giá trị và bị chấm dứt.

Sàn giao dịch TMĐT Greenjob.vn giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên Sàn giao dịch TMĐT Greenjob.vn theo các quy dịnh pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Tất cả các biểu tượng, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của Sàn giao dịch TMĐT Greenjob.vn. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.

Sàn giao dịch TMĐT Greenjob.vn giữ quyền được thay đổi bảng, biểu giá dịch vụ và phương thức thanh toán trong thời gian cung cấp dịch vụ cho thành viên theo nhu cầu và điều kiện khả năng của Sàn giao dịch TMĐT Greenjob.vn và sẽ báo trước cho thành viên thời hạn là một (01) tháng.

2. Nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Greenjob.vn

 Sàn giao dịch TMĐT Greenjob.vn có trách nhiệm xây dựng, thực hiện “cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của người tuyến dụng trên sàn giao dịch thương mại điện tử được thực hiện chính xác đầy đủ” theo quy định tại Khoản 4 Điều 36 Nghị định 52/2013/NĐ-CP.

Sàn giao dịch TMĐT Greenjob.vn chịu trách nhiệm xây dựng Sàn giao dịch bao gồm một số công việc chính như: nghiên cứu, thiết kế, mua sắm các thiết bị phần cứng và phần mềm, kết nối Internet, xây dựng chính sách phục vụ cho hoạt động Sàn giao dịch TMĐT Greenjob.vn trong điều kiện và phạm vi cho phép. Sàn giao dịch TMĐT Greenjob.vn sẽ tiến hành triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho việc giao dịch của các thành viên tham gia và người sử dụng trên Sàn giao dịch TMĐT Greenjob.vn.

Sàn giao dịch TMĐT Greenjob.vn có trách nhiệm tiếp nhận phản ánh từ thành viên nếu xảy ra tranh chấp giữa người tìm việc và nhà tuyển dụng. Ban quản trị sẽ cần nhắc xem xét những phản ánh đó. Tùy theo mức độ Sàn giao dịch TMĐT Greenjob.vn sẽ có phướng án giải quyết bảo vệ quyền lợi của thành viên.

Sàn giao dịch TMĐT Greenjob.vn ngăn chặn và loại bỏ những thông tin hàng hóa/dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật và hàng hóa hạn chế kinh doanh theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 47/2014/TT-BCT.

Sàn giao dịch TMĐT Greenjob.vn loại bỏ khỏi website những thông tin đăng tuyển dụng/hồ sơ ứng viên không hợp lệ với thỏa thuận sử dụng của website, vi phạm pháp luật khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh có căn cứ xác thực về thông tin này.

Sàn giao dịch TMĐT Greenjob.vn yêu cầu người bán các hàng hóa/dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa/dịch vụ kinh doanh có điều kiện trên website của mình phải cung cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với hàng hóa/dịch vụ đó (trong trường hợp pháp luật quy định phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh)

Sàn giao dịch TMĐT Greenjob.vn chịu trách nhiệm xây dựng, bổ sung hệ thống các kiến thức, thông tin về: thương mại/giao dịch điện tử, hệ thống văn bản pháp luật thương mại trong nước và quốc tế, thị trường nước ngoài, cũng như các tin tức có liên quan đến hoạt động của Sàn giao dịch TMĐT Greenjob.vn.

Sàn giao dịch TMĐT Greenjob.vn sẽ tiến hành các hoạt động xúc tiến, quảng bá Sàn giao dịch TMĐT Greenjob.vn ra thị trường nước ngoài trong phạm vi và điều kiện cho phép, góp phần mở rộng, kết nối đáp ứng các nhu cầu tìm kiếm việc làm/ứng viên và phát triển thị trường nước ngoài của các thành viên tham gia Sàn giao dịch TMĐT Greenjob.vn.

Sàn giao dịch TMĐT Greenjob.vn sẽ cố gắng đến mức cao nhất trong phạm vi và điều kiện có thể để duy trì hoạt động bình thường của Sàn giao dịch TMĐT Greenjob.vn và khắc phục các sự cố như: sự cố kỹ thuật về máy móc, lỗi phần mềm, hệ thống đường truyền internet, nhân sự, các biến động xã hội, thiên tai, mất điện, các quyết định của cơ quan nhà nước hay một tổ chức liên quan thứ ba. Tuy nhiên nếu những sự cố trên xảy ra nằm ngoài khả năng kiểm soát, là những trường hợp bất khả kháng mà gây thiệt hại cho thành viên thì Sàn giao dịch TMĐT Greenjob.vn không phải chịu trách nhiệm liên đới.

X. Quyền và trách nhiệm của Thành Viên Tham Gia Sàn TMĐT Greenjob.vn

1. Quyền của thành viên Sàn giao dịch TMĐT Greenjob.vn

 Khi đăng ký trở thành thành viên của Greenjob.vn và được Greenjob.vn đồng ý, thành viên sẽ được Greenjob.vn đăng tin bài liên quan (tin/quảng cáo tuyển dụng, hồ sơ ứng viên) đến việc tuyển dụng/tìm kiếm việc làm trên Greenjob.vn.

Thành viên sẽ được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để được vào sử dụng trong việc quản lý những hồ sơ tuyển dụng, nội dung công việc đăng tải/ quản lý hồ sơ cá nhân, theo dõi việc làm phù hợp tại Greenjob.vn.

Thành viên sẽ được nhân viên của Sàn giao dịch TMĐT Greenjob.vn hướng dẫn sử dụng được các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc tạo hồ sơ, nộp đơn ứng tuyển hoặc đăng tin tuyển dụng và sử dụng các dịch vụ tiện ích trên Sàn giao dịch TMĐT Greenjob.vn.

Greenjob.vn cấp quyền đăng thông tin tuyển dụng và/hoặc tìm kiếm ứng viên trên Greenjob.vn (dựa theo thỏa thuận sử dụng dịch vụ).

Thành viên có quyền đóng góp ý kiến cho Sàn giao dịch TMĐT Greenjob.vn trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, fax hoặc email đến cho Sàn giao dịch TMĐT Greenjob.vn.

2. Nghĩa vụ của Thành viên Sàn giao dịch TMĐT Greenjob.vn:

 Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu của mình.

Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT Greenjob.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.

Thành viên cam kết những thông tin cung cấp cho Sàn giao dịch TMĐT Greenjob.vn và những thông tin đăng tải lên Sàn giao dịch TMĐT Greenjob.vn là chính xác.

Thành viên tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh của thông tin Doanh nghiệp và các thông tin khác cũng như toàn bộ quá trình giao dịch với các đối tác trên Sàn giao dịch TMĐT Greenjob.vn.

Thành viên người tìm việc, người tuyển dụng có trách nhiệm cung cấp thông tin về nội dung công việc tuyển dụng hỗ trợ Sàn giao dịch TMĐT Greenjob.vn trong việc giải quyết tranh chấp phát sinh giữa người tuyển dụng và người tìm việc diễn ra qua sàn.

Thành viên người tuyển dụng có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người tìm việc nếu chứng minh được lỗi đó thuộc về người tuyển dụng. Thành viên cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT Greenjob.vn vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn giao dịch TMĐT Greenjob.vn. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

Thành viên cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT Greenjob.vn cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Sàn giao dịch TMĐT Greenjob.vn trong Quy định này.

Thành viên không được hành động gây mất uy tín của Sàn giao dịch TMĐT Greenjob.vn dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn giao dịch TMĐT Greenjob.vn.

XI. Điều khoản áp dụng

Quy chế của Sàn giao dịch điện tử Greenjob.vn chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Quyết định ban hành kèm theo Quy chế này. Sàn giao dịch điện tử Greenjob.vn có quyền và có thể thay đổi Quy chế này bằng cách thông báo lên Sàn giao dịch điện tử Greenjob.vn cho các thành viên biết. Quy chế sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày Quyết định về việc sửa đổi Quy chế có hiệu lực. Việc thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Quy chế sửa đổi được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc thành viên đã chấp nhận Quy chế sửa đổi này.

Quy chế hoạt động sẽ được Greenjob.vn cập nhật bổ sung liên tục mà không cần thông báo trước. Thành viên tham gia Greenjob.vn có trách nhiệm tuân theo quy chế hiện hành khi giao dịch trên website.

XII. Điều khoản cam kết

Mọi thành viên và đối tác/người bán hàng khi sử dụng Greenjob.vn làm giao dịch mua bán trực tuyến thì đồng nghĩa việc các bên có liên quan đã chấp thuận tuân theo quy chế này.

Mọi thắc mắc của thành viên/khách hàng xin vui lòng liên hệ với info@greenjob.vn thông tin dưới đây để được giải đáp:

Phòng Hỗ trợ khách hàng

CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN EDU

Địa chỉ: R4-08 Đường số 2, phường Tân Phong, Quận 7, TPHCM Hotline: (028) 6275 3792

Email: info@greenjob.vn

ĐẠI ĐIỆN CÔNG TY

Giám Đốc

 HUỲNH HẠNH PHÚC