GreenJob

Deloitte

  • Triển khai các hoạt động kỹ thuật dưới sự giám sát và hỗ trợ của Lãnh đạo kỹ thuật cấp cao V-LEEP II nhằm cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và nâng cao năng lực cho BCT/Cục TCT về một hoặc nhiều lĩnh vực liên quan: định giá điện theo thị trường; Biểu giá LNG-to-power; chính sách giá; thuế xe điện; khuyến khích tài chính DSM/DR; các quy định khác để cải thiện hoạt động thị trường và thuế quan.
  • Chủ động và phối hợp hiệu quả với các đối tác liên quan của BCT/Cục TCT về các hoạt động của V-LEEP II.
  • Xác định các nguồn nhân lực liên quan để thực hiện các hoạt động kỹ thuật, triển khai các quy trình tham gia của V-LEEP II đối với các nguồn lực mong muốn và phối hợp chặt chẽ với các nguồn lực được lựa chọn để có các sản phẩm bàn giao chất lượng theo yêu cầu.
  • Thực hiện nghiên cứu, phân tích, soạn thảo và biên tập các báo cáo kỹ thuật có liên quan bằng tiếng Việt và tiếng Anh.
  • Thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác do quản lý V-LEEP II hoặc người được chỉ định giao khi có thể được yêu cầu để góp phần đạt được các mục tiêu và mục tiêu của V-LEEP II.

Tải ngay app GreenJob
Trải nghiệm nhiều hơn nữa

Hỗ trợ các phiên bản từ Android 4.4 và IOS 10.0 trở lên