GreenJob

John Wood Group PLC

  • Hỗ trợ và quản lý thiết kế điện của các dự án năng lượng tái tạo (chủ yếu là dự án điện mặt trời) từ thiết kế sơ bộ thông qua IFC theo ngân sách, thời hạn và yêu cầu chất lượng đã xác định trước
  • Hỗ trợ một nhóm các chuyên gia đa ngành để thiết kế, phát triển và cung cấp các dự án năng lượng tái tạo, tập trung cụ thể vào các khía cạnh điện của quá trình phát triển dự án
  • Hỗ trợ về các khía cạnh thiết kế của ứng dụng kết nối và phạm vi quy trình nghiên cứu cho các khách hàng trên khắp Hoa Kỳ và Canada
  • Hỗ trợ xem xét các nghiên cứu về thiết kế và hệ thống điện về phạm vi Kỹ thuật của Chủ đầu tư cho các dự án gió, BESS và PV
  • Báo cáo thường xuyên và chính xác tình trạng của các dự án cho nhóm kỹ sư cấp cao và quản lý
  • Đóng vai trò là giao diện chính và quản lý mối quan hệ với khách hàng và nhà thầu
  • Đảm bảo các cân nhắc về sức khỏe, an toàn và môi trường là không thể thiếu trong quá trình thực hiện các dự án và nhiệm vụ của dự án
  • Gia tăng giá trị, tránh/giải quyết vấn đề, giảm thiểu rủi ro và quản lý
  • Tham gia các chuyến thăm và họp mặt tại Hoa Kỳ và nước ngoài

Tải ngay app GreenJob
Trải nghiệm nhiều hơn nữa

Hỗ trợ các phiên bản từ Android 4.4 và IOS 10.0 trở lên