GreenJob

Kuehne+Nagel

  • Ứng tuyển qua LinkedIn
  • Phát triển, thực hiện + liên tục cải tiến các chiến lược, kế hoạch tài khoản khách hàng và duy trì hệ thống kinh doanh để giành thị phần.
  • Để đạt được ngân sách và mục tiêu bán hàng được giao
  • Bắt đầu nghiên cứu thị trường cũng như giám sát các cuộc khảo sát cơ sở hạ tầng khi cần thiết.
  • Để cung cấp một đề xuất giá trị rõ ràng cho khách hàng bằng cách tận dụng lợi thế cạnh tranh của chúng tôi.
  • Để phát triển các cơ hội kinh doanh các lĩnh vực và lĩnh vực kinh doanh được xác định trước
  • Để xây dựng một mạng lưới mạnh mẽ với các bên liên quan chính bên ngoài.
  • Để cộng tác + tham gia với các bên liên quan nội bộ.
  • Để đảm bảo các yêu cầu xử lý hoạt động và mong đợi của khách hàng được hiểu rõ, truyền đạt tới các bộ phận nội bộ để duy trì mức độ hài lòng cao của khách hàng
  • Dẫn dắt việc quản lý khách hàng, tham gia vào quá trình làm quen với khách hàng, thực hiện các quy trình vận hành tiêu chuẩn + các chỉ số hiệu suất chính (SOP/KPI) cũng như chuẩn bị + thực hiện đánh giá kinh doanh hàng quý (QBR).

Tải ngay app GreenJob
Trải nghiệm nhiều hơn nữa

Hỗ trợ các phiên bản từ Android 4.4 và IOS 10.0 trở lên