GreenJob

PwC

Thiết lập mối quan hệ với khách hàng và được coi là cố vấn đáng tin cậy về các vấn đề ESG & Tính bền vững trên thị trường
Phối hợp chặt chẽ với khách hàng và các nhóm tham gia để hỗ trợ họ thích ứng với nhiều khuôn khổ và kế hoạch ESG bao gồm cả GRI; SASB; WEF; UNPRI; vân vân
Duy trì kết nối trên mạng PwC toàn cầu về các xu hướng ESG mới nổi trên toàn cầu phù hợp với khách hàng của chúng tôi ở từng thị trường
Kinh nghiệm với Giao thức GHG và/hoặc ISO 14064
Tính toán chính xác lượng khí thải carbon của công ty
Kinh nghiệm tính toán Đánh giá Vòng đời (LCA)
Quản lý và phát triển các nhóm để thực hiện thành công các cam kết của khách hàng
Hỗ trợ phát triển kinh doanh và các nhiệm vụ quảng cáo chiêu hàng để thu hút khách hàng tiềm năng

Tải ngay app GreenJob
Trải nghiệm nhiều hơn nữa

Hỗ trợ các phiên bản từ Android 4.4 và IOS 10.0 trở lên