GreenJob

Schneider Electric

  • Thực hiện các hoạt động cuối tháng bao gồm: Đơn đặt hàng, Bán hàng, GM, SFC và Tính toán tỷ suất lợi nhuận trên hàng tồn kho.
  • Báo cáo tổng hợp về MOSR cuối cùng và P&L ước tính trên Ước tính P&L WD4/WD6.
  • Hỗ trợ thực hiện phân tích Đơn hàng, Doanh số và Tỷ suất lợi nhuận gộp bằng mô hình Phân tích Thay đổi (đóng góp Khối lượng, Giá, Kết hợp, FX và GSC).
  • Tham gia vào quy trình Dự báo luân phiên hàng quý bao gồm (Lịch, hợp nhất P&L, Phân tích thay đổi, Cuộc họp đánh giá và Đệ trình trong các công cụ).
  • Hỗ trợ dự báo SFC và theo dõi thực tế so với Dự báo cuộn để đảm bảo đi đúng mục tiêu và thúc đẩy các hành động đối với bất kỳ sai lệch nào.
  • Phối hợp đánh giá tồn đọng hàng quý
  • Thực hiện các phân tích đặc biệt cần thiết để đưa ra các đề xuất giải quyết vấn đề và cải thiện hoạt động kinh doanh.

Tải ngay app GreenJob
Trải nghiệm nhiều hơn nữa

Hỗ trợ các phiên bản từ Android 4.4 và IOS 10.0 trở lên