GreenJob

Schneider Electric

  • Ứng tuyển qua LinkedIn
  • Chịu trách nhiệm xử lý, duy trì, lập báo cáo và phân tích hiệu suất tuyến trên từ SAP về chế độ xem Sản phẩm, chế độ xem Kênh và chế độ xem nhóm Bán hàng hàng ngày và hàng tháng. Đảm bảo tính kịp thời và chính xác của tất cả dữ liệu tuyến trên.
  • Xây dựng các báo cáo và bảng chỉ số sâu sắc, kịp thời và toàn diện để Phó Chủ tịch Kinh doanh theo dõi hàng ngày về hiệu suất của Kênh, Khách hàng và Nhóm Bán hàng của họ.
  • Chịu trách nhiệm quản lý chiết khấu của đối tác, bao gồm Xây dựng báo cáo và bảng điều khiển để theo dõi hàng ngày về doanh số bán hàng của đối tác đạt mục tiêu, Tính toán và xử lý thanh toán chiết khấu và Quản lý tích lũy chiết khấu trong báo cáo hàng đầu.
  • Chịu trách nhiệm tính toán Khuyến khích bán hàng của đội ngũ bán hàng.
  • Theo dõi và đảm bảo chất lượng dữ liệu của bFO (Salesforce CRM) về tình trạng quy trình và thông tin tài khoản khách hàng.
  • Hỗ trợ các nhiệm vụ đặc biệt liên quan đến dữ liệu bao gồm đánh giá hiệu suất của Nhóm Kênh/Sản phẩm/Bán hàng, phân tích Giảm giá, Phân tích giá, Phân tích quy trình, v.v.

Tải ngay app GreenJob
Trải nghiệm nhiều hơn nữa

Hỗ trợ các phiên bản từ Android 4.4 và IOS 10.0 trở lên