GreenJob

Siemens

 • Ứng tuyển qua LinkedIn
 • Bán hàng và tiếp thị: thực hiện các chiến lược và sáng kiến ​​để đảm bảo hoạt động kinh doanh bền vững trong các ngành dọc được giao.
 • Phạm vi thị trường: chủ động dẫn dắt quá trình bán hàng (xác định & xác định chất lượng, gây ảnh hưởng & phát triển) và duy trì phạm vi phủ sóng phù hợp tại các thị trường trọng điểm.
 • Quản lý cơ hội: xây dựng kế hoạch tiếp cận và hành động đối với khách hàng trong giai đoạn đầu; phối hợp với nhóm Danh mục đầu tư & Ưu đãi và cộng tác với các BU/Bộ phận khác cũng như các kênh bên ngoài để đảm bảo các dịch vụ toàn diện được trình bày và đề xuất.
 • Theo dõi chặt chẽ các báo giá/thắc mắc của khách hàng… để đảm bảo hoạt động kinh doanh liên tục thông qua việc phát triển cơ hội, chuẩn bị chào hàng, đàm phán và hoàn thiện hợp đồng.
 • Đảm bảo tất cả các cập nhật trạng thái và phản hồi cạnh tranh đều được theo dõi chính xác.
 • Duy trì kịp thời chất lượng dữ liệu cho quy trình và dự báo lượng đơn hàng.
 • Phân tích thị trường: thu thập thông tin thị trường: động lực và xu hướng thị trường, bối cảnh đối thủ cạnh tranh và triển vọng kinh doanh.
 • Chuẩn bị và cung cấp cho đội ngũ quản lý những thông tin thị trường cập nhật.
 • Quan hệ khách hàng: phát triển mối quan hệ phù hợp với khách hàng và các tài khoản chính.
 • Đóng vai trò là giao diện mặt trước cho thông tin đầu vào, phản hồi, câu hỏi và vấn đề của khách hàng.

Tải ngay app GreenJob
Trải nghiệm nhiều hơn nữa

Hỗ trợ các phiên bản từ Android 4.4 và IOS 10.0 trở lên