GreenJob

Công ty TNHH Cơ Điện Lạnh EEP Việt Nam

 Khảo sát, tư vấn các giải pháp về hệ thống cơ điện trong nhà máy. Thiết kế hệ thống cơ điện, PCCC, thông gió làm mát, xử lý bụi, xử lý khí các dự án nhà máy. Tham gia vào quá trình sửa chữa, bảo dưỡng, lắp đặt các sản phẩm thiết bị cơ điện, thực hiện kế hoạch kiểm tra định kỳ, bảo dưỡng các công trình lắp đặt. Bóc tách khối lượng, làm dự toán. Lập hồ sơ nghiệm thu, hồ sơ hoàn công trong phần việc mình phụ trách. Thực hiện công việc phát sinh khác từ Quản lý/Ban giám đốc công ty

Tải ngay app GreenJob
Trải nghiệm nhiều hơn nữa

Hỗ trợ các phiên bản từ Android 4.4 và IOS 10.0 trở lên