Về chúng tôi

Green Job là kênh thông tin việc làm xanh, học hỏi, phát triển cho các bạn trẻ đến từ nhiều ngành nghề khác nhau đều có thể tìm thấy cơ hội sống hào sảng, phát triển bền vững cùng tự nhiên

Việc làm xanh

Việc làm xanh là các việc làm bền vững, giúp giảm tác động của các doanh nghiệp và ngành kinh tế lên môi trường, và dần đạt đến mức độ bền vững. Cụ thể là hỗ trợ việc làm có xu hướng bảo vệ hệ sinh thái và đa dạng sinh học; giảm năng lượng, vật liệu và nước tiêu thụ thông qua các chiến lược hiệu quả; cắt giảm lượng khí thải carbon trong kinh tế; và tổi thiểu hoặc xóa bỏ hoàn toàn chất thải công nghiệp trên mọi hình thức.

6
Public Jobs
1
All Resumes
6
All Companies
14
All Applications

ĐĂNG VIỆC CÙNG GREEN JOB

Đăng việc dễ dành tại Green Job

ĐĂNG TUYỂN TRONG 5 PHÚT

Đăng tin việc làm tại Green Job dễ dàng với hệ thống đăng tin chuyên nghiệp và nhanh chóng dành cho doanh nghiệp.

HỆ THỐNG QUẢN LÝ END-TO-END

Đăng tin việc làm tại Green Job dễ dàng với hệ thống đăng tin chuyên nghiệp và nhanh chóng dành cho doanh nghiệp.

THƯƠNG HIỆU TUYỂN DỤNG

Doanh nghiệp và tổ chức có thể xây dựng thương hiệu tuyển dụng cùng GreenJob để quảng bá hình ảnh cho ứng viên

CÔNG VIỆC XANH CHO CUỘC SỐNG XANH

CHƯƠNG TRÌNH NỔI BẬT

Chương trình tuyển dụng chỉ có tại Green Job